Puslapis 251252

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:42
Luna
kai viska istirs, ir pasirodys, kad viskas sveika, liks vienas nenugincijamas faktas , kad visi blogumai nuo nervu :evil:

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:45
Eliza
èia mano daktarai:
Paveikslėlis
Paveikslėlis
Paveikslėlis
iðlipom Palangoj ir nuëjom prie jûros tilto... Draugës mamos diagnozë vienintelë "ne nuo to abi gydo - berazumës"

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:45
kami
Beje,Eliza,juk Krono ligai nustatyt tereikia zarnyna issitirt :roll:

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:46
Eliza
su skydliauke dabar neþinau...
Luna - nuo nervø kraujas neskystëja..... organinis pakitimas ir dargi laaabai aiðkus...

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:54
kami
Eliza,o ka tau ten Klaipedoj dare?

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 12:58
Eliza
kraujo puslitrá pasiëmë... tem specializiuotas nepiltybinës hematologijos skyrius...

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:00
kami
Ir atsakyma greit pasake? O ko butent ieskojo(jei ne paslaptis)

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:03
Eliza
ieðkojo krujuje kaþkokiø baltymø patologijos ir dar kaþko.. ðiandien telefonu kalbëjau, atsiøs paðtu popierius...

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:04
kami
Aisku.O tu siap pati jauties blogai,ar tik tyrimai blogi?

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:05
Eliza
paèiai tik silpna... o tyrimai - kraujo - prasti.. nëra trombocitø.. ir su siaubu laukiu mënesiniø...

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:06
kami
Skesti?

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:40
Eliza
konkreèiai.. ir nepaeinu paskui..

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:43
Luna
Eliza rašė:konkrečiai.. ir nepaeinu paskui..


man ir teip budavo :oops: visokius gelazius gert liepe... paskuj susinormalino daug maz, tik nepaeinu per PMS

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:45
Eliza
gelaþø pas mani - norma.. trombø nerasta.. tai be jø viskas iðeina..

StandartinėParašytas: 06 02 09, Ket 13:48
Luna
man tei nieks nedare jokiu tyrimu, tai pati susimokejau ir pasidariau, kai pajauciau kad vos velkuosi... tada vaiku gydytojai patare gert gelaziukau, nes hemoglobinas mazas buvo (lygtais 90, kad nesumeluociau, nes labai seniai buvo), o seimos gydytoja :roll: :roll: :roll: viskas nuo nervu